Rokita (do 1945 Rackitt)

Wieś leży 4 km na wschód od Przybiernowa, przy linii kolejowej łączącej Szczecin ze Świnoujściem i Kamieniem Pomorskim.

Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z roku 1503. W XVI wieku należała do rodu von Kӧller– w 1510 roku własność Dietricha von Kӧller. Na początku XVIII wieku wieś podzielona na dwa majątki, jeden w rękach rodu von Plӧtz, drugi własność rodziny von Kӧller. W 1735 roku wieś należy do Bogislausa Henninga von Kӧller . W drodze dziedziczenia około 1756 roku dobra otrzymuje Bogislav Ernst von Wedel, syn córki siostry Bogislausa Henninga von Kӧller, Marie Helene von Podewils, z domu von Münchow. Po jego śmierci 08.03.1756 majątek przechodzi na jego brata, kapitana Friedericha Wilhelma von Wedel, który umiera 08.02.1764 roku.

Dnia 09.08.1762 roku sprzedaje majątek Johannowi Friederichowi Neumann, od którego majątek odkupuje Marie Helene von Podewils. W 1769 roku administratorem majątku był Samuel Gottlieb Lӧper. Dnia 10.03.1778 roku majątek zakupuje Carl Ludewig von Plӧtz zmarły w 1795 roku. Prawdopodobnie po śmierci Carla Ludewiga von Plӧtz dobra kupuje rodzina von Brüsewitz– wymieniony Caspar Magnus Heinrich von Brüsewitz. Od 1804 roku ponownie w rękach rodu von Plӧtz. W 1863 roku właścicielem dóbr był Karl von Plӧtz ze Stuchowa. W 1870 roku dobra obejmowały 6202 mórg ziemi, w 1879 roku 1585,32 ha gruntów. W 1910 roku właścicielem majątku był Leo von Plӧtz. Dobra liczyły 1608 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem majątku był Henning von Plӧtz ze Stuchowa a dobra obejmowały 1566 ha ziemi. Ostatnim właścicielem majątku była rodzina Beutel a dobra liczyły 275 ha gruntów. Po 1945 roku utworzono tu PGR.

W Rokicie znajduje się pałac z początku lat XX wieku. Do pałacu prowadzi aleja wysadzana lipami. Nad wejściem znajduje się herb rodziny von Plӧtz. Dziś w pałacu znajduje się siedziba nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Rokita gospodaruje na terenie 20 262 ha, w tym powierzchnia leśna stanowi 18,9 tys. ha. Nadleśnictwo obejmuje swym zasięgiem 9 gmin województwa zachodniopomorskiego: Przybiernów, Golczewo, Wolin, Kamień Pomorski, Nowogard, Płoty, Stepnica, Świerzno.

3 km na południe od Rokity znajduje się leśny rezerwat przyrody „Cisy Rokickie im. prof. Stanisława Króla”, zajmuje on powierzchnię 17,4 ha (utworzony 15.02.1988), z najliczniejszą w Polsce populacją cisa pospolitego (Taxus baccata – ponad 5000 okazów).

Liczba mieszkańców na przestrzeni lat:

1870 – 138 mieszkańców

1939 – 274 mieszkańców

2009 – 265 mieszkańców

Mapa Rokity przed 1945 rokiem

Źródło: Radosław Gaziński „Dzieje Przybiernowa i okolic”, wikipedia, www.przybiernów.pl.,własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *