Kategorie
Gmina Maszewo Historia miejscowości Powiat goleniowski

Bagna ( do 1945 Pagenkopf )

Wieś położona jest ok. 10 km na północny wschód od Maszewa, przy lokalnej drodze Dębice-Mokre. Wieś założono w średniowieczu. W końcu XV wieku wybudowano tu już kościół. Ówczesnymi właścicielami był przypuszczalnie ród Zampelsbach. Bagna wchodziły w skład domeny Maszewa i składały się z folwarku domenalnego oraz wsi chłopskiej Wg spis majątku domeny z 1692 r., […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Żółwia Błoć (do 1945 Barfussdorf)

Wieś jest położona ok. 1 km na północny zachód od drogi krajowej nr 6, w tym miejscu pełniącej funkcję północnej obwodnicy Goleniowa, ok. 2 km na północ od miasta. Ślady osadnictwa na terenie wsi sięgają epoki neolitu, co potwierdza odnalezienie kilku osad na wzgórzu na wschodnim krańcu wsi, a na nich narzędzi kamiennych i elementów […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Żdżary ( do 1945 Eichberg )

Wieś jest położona na zachód od drogi nr 3 i 6 (obwodnica miasta Goleniowa), na skraju Puszczy Goleniowskiej.  Na terenie miejscowości znajdują się bardzo liczne stanowiska archeologiczne. Ze znalezisk wynika, że tereny te były zamieszkane już 8 tys. lat temu przez kultury mezolityczne, następnie przez stosunkowo rzadką na tym terenie kulturę ceramiki dołkowo-grzebykowej i kolejno […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Załom (do 1945 Arnimswalde)

Wieś leży ok. 2 km od jeziora Dąbie, przy drodze Lubczyna – Szczecin, administracyjnie bezpośrednio graniczy z miastem Szczecinem. Nazwa wsi pochodzi od protegowanego generała króla Fryderyka II o nazwisku Arnim. Początkowo teren przeznaczony pod kolonizację nazywał się Henningshorst i taką nazwę otrzymała wieś. Nazwa ta przetrwała 20 lat, a potem na rozkaz króla zmieniono […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Wierzchosław (do 1945 Amalienhof)

Wieś położona jest przy drodze łączącej Widzieńsko z drogą nr 3, na Równinie Goleniowskiej porośniętej sosnowymi i mieszanymi lasami Puszczy Goleniowskiej. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1746, jej nazwa wywodzi się od imienia siostry króla Prus Fryderyka II Anny Amalii. W XVIII wieku założono tutaj owczarnię oraz osadzono 8 gospodarstw zagrodniczych. W 1751 r. […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Tarnówko ( do 1945 Lüttkenhagen )

Wieś jest położona przy drodze prowadzącej na Stargard, nad rzeką Wisełką, na Równinie Nowogardzkiej, w niewielkiej dolinie otoczonej przez wzgórza – drumliny. Istnieje także Gajówka o tej samej nazwie, która posiada osobny status niż wieś. Tarnówko Gajówka leży nieco bardziej na północ niż osada. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z okresu kultury lateńskiej. Potwierdzają to znaleziska […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Tarnowiec (do 1945 Neu Lüttenhagen )

Wieś leży przy drodze Goleniów – Stargard, ok. 9 km na południowy zachód od Goleniowa. Tarnowiec został założony na początku XIX wieku, jako kolonia chłopska w związku z separacją gruntów chłopskich i majątku w Tarnówku. Dawniej ziemie te należały do lenna von Petersdorfów. W połowie XIX wieku we wsi było 10 gospodarstw rolnych w tym […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Święta ( do 1945 Langenberg )

Wieś leży na końcu drogi wojewódzkiej nr 113, położona bezpośrednio na prawym brzegu Odry (Roztoki Odrzańskiej), naprzeciw Polic, w Dolinie Dolnej Odry, ok. 16 km na zachód od Goleniowa. Wieś założona została prawdopodobnie w pierwszej połowie XVIII wieku. Tereny w okolicach Świętej rozciągające się wzdłuż zachodniej strony Domiąży zostały w roku 1312 nadane przez księcia […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Stawno (do 1945 Stevenhagen)

Wieś jest położona, przy drodze prowadzącej z Goleniowa do Klinisk jadąc w kierunku Stargardu Szczecińskiego. Najstarsze ślady osadnictwa na terenie wsi sięgają neolitu. Znaleziska archeologiczne pozwalają przypuszczać, że istniała tutaj osada kultury ceramiki sznurowej. Późniejsze znaleziska, m.in. cmentarzyska popielnicowe, świadczą o istnieniu tutaj osady kultury łużyckiej.  Stawno zostaje założone w wieku XVIII, na wykarczowanych byłych […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Rurzyca ( do 1945 Rörchen,Klein – Sophienthal,Gross – Sophienthal )

Wieś leży na zachód od drogi ekspresowej S3, przy drodze Goleniów – Kliniska, na skraju Puszczy Goleniowskiej. Wieś utworzona w 1975 r. z domów wsi Rurzyca (Rörchen), Dobroszyn (dawniej Klein – Sophienthal) i Warcisławiec (dawniej Gross – Sophienthal).  Historia trzech pierwszych wsi jest podobna. Jedynie historia Rurzycy sięga czasów odleglejszych, gdyż osadnictwo na tych ziemiach […]