Piaski Małe – ( do 1945 Sandhof )

Wieś położona tuż za wsią Stepniczka, przy drodze do Kopic.

Pierwotnie była to osada należąca do Stepniczki. Założona w 1741 roku. Jako pierwsze znajdowało się tam olęderskie gospodarstwo rolne o powierzchni 220 akrów. W 1752 roku była to pojedyncza osada folwarczna ( tzw.Vorwerk). Już w roku 1837 była większą osadą kolonijną. W 1939 roku znajdowało się tu jedno dziedziczne gospodarstwo liczone jako część Stepniczki.

fot. Plan osady Sandhof ( Piaski Małe) z roku założenia- 1741

Czytaj dalej „Piaski Małe – ( do 1945 Sandhof )”

Stepniczka ( do 1945 Klein Stepenitz )

Wieś leży, na północ od Stepnicy przy drodze do Kopic.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1291 roku, kiedy to Bogusław IV, Barnim II i Otto I przekazują dwie części wsi Klein Stepenitz ( Stepniczka) i Ganserin ( Gąsierzyno) Joanicie Gerhardowi von Gollnow. W 1299 roku Bogusław IV, potwierdza darowiznę trzeciej części wsi Genserin i Klein Stepenitz na rzecz klasztoru żeńskiego w Wolinie przez rycerza Friedricha von Hindenburg.

fot. Plan Stepniczki z roku 1837

Czytaj dalej „Stepniczka ( do 1945 Klein Stepenitz )”

Gąsierzyno ( do 1945 Ganserin ) – kościół protestancki

Pierwsza wzmianka o kościele w Gąsierzynie pochodzi z 1594 roku. Jest on wzmiankowany jako budynek z wieżą i dwoma dzwonami. W 1654 roku, pisano o kościele drewnianym z wieżą z iglicą od strony południowej. W 1681 roku, przebudowano wieżę. W 1713 zaczęto przebudowę kościoła w konstrukcji szachulcowej. Początkowo odnowiona wieża, została zastąpiona później dzwonnicą.

fot. Kościół i szkoła . Widokówka z kolekcji Wojciecha Jandy

Czytaj dalej „Gąsierzyno ( do 1945 Ganserin ) – kościół protestancki”

Gąsierzyno ( do 1945 Ganserin )

Wieś położona na północny zachód od Stepnicy, przy drodze do Stepnica-Kopice.

Nazwa pochodzi prawdopodobnie z języka polskiego – gęś – gans, gąsior – Gänserich, może też pochodzić od nazwiska założyciela wsi.

W XIX wieku na północny zachód od Gąsierzyna, przy okazji kopania kanału Papenwasser, znaleziono siekierę z brązu.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1291 roku, kiedy to Bogusław IV, Barnim II i Otto I, przekazują dwie części wsi Joanicie  Gerhardowi von Golnow. W 1299 roku, Friedrich von Hinnenborch przekazuje 1/3 wsi na rzecz klasztoru kobiecego w Wolinie. W 1318, wieś jest wzmiankowana w akcie darowizny wsi Kopice.

fot. Gąsierzyno – rok 1910. Zdjęcie z kolekcji Wojciecha Jandy

Czytaj dalej „Gąsierzyno ( do 1945 Ganserin )”

Pomnik poległych w I wojnie światowej mieszkańców wsi Kartlewo ( do 1945 Kartlow )

W centrum wsi znajduje się pomnik. Jest on poświęcony poległym mieszkańcom wsi w czasie I Wojny Światowej. Takie pomniki stawiano swoim poległym w całej Europie, również w Polsce. Pomniki te nie tylko miały upamiętniać najbliższych poległych z danej miejscowości, ale również być bolesną pamiątką po wszystkich poległych w czasie tej wojny, niezależnie od narodowości czy też wyznania. Trzeba pamiętać, iż w czasie I WŚ poległo około 500 tysięcy Polaków, a około 900 tysięcy zostało rannych, służąc w różnych armiach zaborczych, czasami tocząc bratobójcze walki.

Czytaj dalej „Pomnik poległych w I wojnie światowej mieszkańców wsi Kartlewo ( do 1945 Kartlow )”

Świętowice ( do 1945 Schwantefitz )

Osada, a kiedyś wieś położona jest na północ od Stepnicy, przy drodze między Gąsierzynem, a Kopicami, nad Zalewem Szczecińskim przy wyspie Chełminek.

Nazwa wsi prawdopodobnie pochodzi od Schwane i Swante See lub z języka polskiego „święty”.

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1280 roku, gdzie wieś występuje pod nazwą Zwantowitz. W 1361 roku wieś jest wzmiankowana pod nazwą Swantevicze, przy okazji sprzedaży przez zakon joannitów, gospody klasztorowi w Wolinie.

W 1594 roku wg rejestru kościelnego, we wsi było 10 zamieszkałych gospodarstw i dwa opuszczone. W 1654 roku urząd w Wolinie zaczął pobierać podatki z dóbr klasztornych, a we wsi mieszkało 9 chałupników oraz jeden właściciel gospody.

fot. Mapa Świętowic z 1835 roku

Czytaj dalej „Świętowice ( do 1945 Schwantefitz )”

Kopice ( do 1945 Köpitz)-kościół protestancki

W Kopicach ( do 1945 Kõpitz ), do końca wojny znajdował się kościół parafialny p.w. Św. Marcina, był to kościół protestancki. Pierwotnie patronem kościoła był klasztor w Wolinie. Parafia posiadała kościół filialny w Gąsierzynie ( Do 1945 Ganserin) oraz kościół w Świętowicach ( do 1945 Schwantefitz). Do parafii należały miejscowości : Kopice, Gąsierzyno, Świętowice, Czarnocin oraz Śmięć.

Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z roku 1594, kiedy to wspomina się o budowie wieży kościelnej z dwoma dzwonami. Najprawdopodobniej sam kościół bez wieży powstał wcześniej, lecz nie jest w żadnych dokumentach wymieniany. W roku 1701 odrestaurowano wtedy już 100- letnią wieżę.

fot. Zdjęcie kościoła w Kopicach z roku 1939

Czytaj dalej „Kopice ( do 1945 Köpitz)-kościół protestancki”

Kopice ( do 1945 Köpitz)

Wieś w Gminie Stepnica położona przy drodze łączącej Stepnicę  z Czarnocinem.

Nazwa wsi jest tożsama z polskim „Kopiec” jak i czeskim „Kopec”- oznacza wzgórze lub wzgórze graniczne.

W latach 30-tych XX wieku, na terenie wsi odnaleziono pochodzące z czasów wendyjskich, dwie końcówki żelaznej lancy Wikingów.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1291. Wzmiankowana była wtedy pod nazwą Cupezce. W 1310 kolejna wzmianka o wsi już pod nazwą Kopithz, w opisie zbiornika wodnego Schwantefitz.

fot. Zdjęcie Kopic wykonane pod koniec lat 30-tych XX wieku. Widokówka z kolekcji Tomasz Wetta

Czytaj dalej „Kopice ( do 1945 Köpitz)”

Śmięć ( do 1945 roku Schminz )

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1318, kiedy to występowała pod nazwą Smyntz. Znajdowała się na północ od Czarnocina.

Wioska była położona na piaszczystej wyspie w środku wrzosowisk, w pobliżu laguny. W 1594 roku Schmintz należał do dóbr klasztornych, wzmiankowany jest także jako „Schmintz Ort”. W obu przypadkach są to łąki, których plony można było przenosić jedynie zimą poprzez lód. W 1729 roku narodził się plan hodowli krów mlecznych w pobliżu wsi. W roku 1736 oczyszczono moczary i utworzono hodowlę bydła oraz wybudowano folwark holenderski Schminz.

fot. Zabudowania wsi przed 1945 rokiem. Zdjęcie E-bay

Czytaj dalej „Śmięć ( do 1945 roku Schminz )”

Czarnocin (do 1945 roku Zartenthin)

Wieś jest położona na terenach łąkowo-leśnych, podmokłych  10 km na północ od Stepnicy. Na północ od wsi do Zalewu Szczecińskiego uchodzi Kanał Czarnociński.

Na początku XX wieku na terenie wsi znaleziono sztylet krzemienny z epoki kamiennej.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1318 roku, kiedy to nazywała się Ceretin. Około 1780 roku Brüggemann, odnotowuje na terenie wsi podleśnictwo należące do powiatu Stepenitz ( Stepnica). W XIX wieku Czarnocin był ośrodkiem wydobywania torfu. W 1870 roku powierzchnia wsi wynosiła 1768 akrów i liczyła 195 mieszkańców.

Do 1905 r. folwark należał do rodziny Puttkamerów, użytkowany przez Paula Holtza i liczył 859 ha ziemi z dużą hodowlą bydła i świń. Hodowla Holtza liczyła: 22 konie, 110 sztuk bydła i 100 świń. Od 1914 r. folwark należał do Joachima Deicke, a w 1920 r. był własnością Ulricha Patza – fabrykanta z Berlina.

fot. Plan Czarnocina z 1990 roku. Plan z Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie

Czytaj dalej „Czarnocin (do 1945 roku Zartenthin)”