Kategorie
Gmina Maszewo Historia miejscowości Powiat goleniowski

Zagórce ( do 1945 Bergruhe )

Miejscowość położona jest ok. 8 km na zachód od Maszewa, oddalona ok. 2,5 km na płn.-wsch. od Przemocza przy drodze Rożnowo Nowogardzkie – Tarnowo.  Folwark – zagroda był własnością gminy wiejskiej Przemocze. Założony został w początkach XIX w. jako zagroda wolnego sołtysa, należąca do rodziny Berg. List lenny z 1820 roku wydany rodzinie Berg przez […]

Kategorie
Gmina Maszewo Historia miejscowości Powiat goleniowski

Wisławie ( do 1945 Schönhof )

Miejscowość jest położona ok. 2 km na płn. od Maszewa. Dawny folwark domeny Maszewo wraz z wsią. Pierwsza informacja o miejscowości pochodzi z 1691 r. W inwentarzu domeny z 1691 r. wzmiankowano istnienie w Wisławiu kościoła z ryglówki, obok którego stała dzwonnica. Ponadto była tam zagroda pastora i podwórze folwarczne. We wsi były też zagrody: […]

Kategorie
Gmina Maszewo Historia miejscowości Powiat goleniowski

Tarnowo ( do 1945 Grossenhagen )

Wieś jest położona 8 km na zachód od Maszewa, przy lokalnej drodze Tarnowo-Mosty. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1523 roku. Wynika z niej, że część ziem w Tarnowie należała do rodu rycerskiego Petersdorpe (Petersdorf). Z dokumentu z 1689 wiadomo, że pozostałe części posiadała kapituła kamieńska a także generał von Weyer. W tym to roku […]

Kategorie
Gmina Maszewo Historia miejscowości Powiat goleniowski

Sokolniki ( do 1945 Falkenberg )

Miejscowość jest położona 5,5 km na płd.-wsch. od Maszewa przy lokalnej drodze Maszewo – Nastazin. Wieś chłopska z kościołem parafialnym, pochodzącym z okresu średniowiecza w początkowym okresie była lennem rodu von Wedel. Brak jest dokładniejszych danych historycznych datujących zmiany własnościowe. Wiadomo, że von Wedel w średniowieczu zapisali wieś klasztorowi w Marianowie, chcąc mieć tam rodową […]

Kategorie
Gmina Maszewo Historia miejscowości Powiat goleniowski

Rożnowo Nowogardzkie ( do 1945 Rosenow )

Rożnowo położone jest ok. 6 km na zachód od Maszewa, przy drodze nr 141. Wieś powstała w średniowieczu, dokładnej daty lokacji na podstawie dostępnych źródeł nie da się ustalić. W każdym razie już w końcu XV w. była to wieś kościelna, parafialna. Jako właścicieli części Rożnowa wymienia się rody Bork, Dewitz Mildenitz, Petersdorf, a w […]

Kategorie
Gmina Maszewo Historia miejscowości Powiat goleniowski

Radzanek ( do 1945 Resehl )

Miejscowość jest położona ok. 3 km na północny zachód od Maszewa. Współcześnie wieś podzielona w wyraźny sposób na dwie części (przy szosie Maszewo-Goleniów znajduje się kolonia z lat 30-tych XX w.) odległe od siebie o ok. 2 km. W literaturze pojawiają się nazwy Resehl, Resele, Rehsel. Majątek rycerski i wieś Radzanek istniały już w XV […]

Kategorie
Gmina Maszewo Historia miejscowości Powiat goleniowski

Przemocze ( do 1945 Priemhausen )

Wieś położona ok. 10 km na południowy zachód od Maszewa, przy drodze łączącej Goleniów z szosą Szczecin-Chociwel. Przemocze to wieś chłopska o średniowiecznym rodowodzie – z kościołem z XV w. Pierwsza wzmianka w dokumentach o wsi „Premuze” pochodzi z 1269 r. W 1560 r. należała do dóbr hr. v. Eberstein, następnie do domeny w Stargardzie. […]

Kategorie
Gmina Maszewo Historia miejscowości Powiat goleniowski

Pogrzymie ( do 1945 Birkenwerder)

Wieś leży przy drodze nr.113 łączącej Goleniów z Maszewem. Pogrzymie założono jako kolonię w 1820 r. przez C.A.F.Karbe, właściciela majątku Mosty, na należących doń ziemiach. Teren przeznaczony pod osadę był w tym czasie częściowo zalesiony. Umowy zawarte z 20 kolonistami zawierały klauzulę niesprzedawalności nabytych gospodarstw bez zgody właściciela majątku oraz obowiązek wzniesienia w przeciągu dwóch […]

Kategorie
Gmina Maszewo Historia miejscowości Powiat goleniowski

Nastazin ( do 1945 Hermelsdorf )

Miejscowość położona jest ok. 8 km na wschód od Maszewa. Wieś chłopska o średniowiecznym rodowodzie. W jej centrum znajdował się kościół kamienny z okresu późnego gotyku (wieża z XVI w.) Kościół ten zniszczony w okresie ostatniej wojny, odbudowany w roku 1997. Według źródeł historycznych z 1784 r. znajdował się tu duży majątek ziemski, własność rodu […]

Kategorie
Gmina Maszewo Historia miejscowości Powiat goleniowski

Mokre ( do 1945 Schönwalde )

Wieś położona ok. 11 km na północny wschód od Maszewa przy lokalnej drodze Bagna – Nastazin. Wieś powstała w czasie średniowiecza na skrzyżowaniu starej drogi Dobra Nowogardzka – Stargard z drogą do Chociwla. Ziemie rycerskie we wcześniejszym okresie podzielone były na 2 części: A) lenno rodu Dewitz z dwoma niewielkimi folwarkami, 9 zagrodami chłopskimi, karczmą, […]