Śmięć ( do 1945 roku Schminz )

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1318, kiedy to występowała pod nazwą Smyntz. Znajdowała się na północ od Czarnocina.

Wioska była położona na piaszczystej wyspie w środku wrzosowisk, w pobliżu laguny. W 1594 roku Schmintz należał do dóbr klasztornych, wzmiankowany jest także jako „Schmintz Ort”. W obu przypadkach są to łąki, których plony można było przenosić jedynie zimą poprzez lód. W 1729 roku narodził się plan hodowli krów mlecznych w pobliżu wsi. W roku 1736 oczyszczono moczary i utworzono hodowlę bydła oraz wybudowano folwark holenderski Schminz.

fot. Zabudowania wsi przed 1945 rokiem. Zdjęcie E-bay

Czytaj dalej „Śmięć ( do 1945 roku Schminz )”

Czarnocin (do 1945 roku Zartenthin)

Wieś jest położona na terenach łąkowo-leśnych, podmokłych  10 km na północ od Stepnicy. Na północ od wsi do Zalewu Szczecińskiego uchodzi Kanał Czarnociński.

Na początku XX wieku na terenie wsi znaleziono sztylet krzemienny z epoki kamiennej.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1318 roku, kiedy to nazywała się Ceretin. Około 1780 roku Brüggemann, odnotowuje na terenie wsi podleśnictwo należące do powiatu Stepenitz ( Stepnica). W XIX wieku Czarnocin był ośrodkiem wydobywania torfu. W 1870 roku powierzchnia wsi wynosiła 1768 akrów i liczyła 195 mieszkańców.

Do 1905 r. folwark należał do rodziny Puttkamerów, użytkowany przez Paula Holtza i liczył 859 ha ziemi z dużą hodowlą bydła i świń. Hodowla Holtza liczyła: 22 konie, 110 sztuk bydła i 100 świń. Od 1914 r. folwark należał do Joachima Deicke, a w 1920 r. był własnością Ulricha Patza – fabrykanta z Berlina.

fot. Plan Czarnocina z 1990 roku. Plan z Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie

Czytaj dalej „Czarnocin (do 1945 roku Zartenthin)”

Miłowo ( do 1945 roku Flacke )

Wieś na skraju Doliny Dolnej Odry oraz Równiny Goleniowskiej ok. 3 km na północ od Stepnicy, przy drodze nr.111 prowadzącej ze Stepnicy do Wolina, na północ od rzeki Gowienicy, na skraju łąk i lasów Puszczy Goleniowskiej.

Na początku XX wieku odkryto tu cmentarzysko z wczesnej epoki brązu.

fot. Plan Miłowa z roku 1837

Czytaj dalej „Miłowo ( do 1945 roku Flacke )”

Jarszewko ( do 1945 roku Jassow am Haff )

Wieś położona około 1,5 km od brzegów Zalewu Szczecińskiego, w Dolinie Dolnej Odry, między terenami podmokłych łąk nad zalewowych i lasów sosnowych Puszczy Goleniowskiej. Około 14 km na północny wschód od Stepnicy, na zachód od drogi prowadzącej do Wolina.

Pierwotnie podzielona na 3 udziały we własności von Flemminga . Lenno Fleminmingów podzielono na części: część A po raz pierwszy wzmiankowana w 1590 roku jako należąca do Paatzig ( wieś Piaski Wielkie). W jej skład wchodziło 3 rolników i 2 chałupników. Części B i C wzmiankowane po raz pierwszy w 1628 roku, należały do Bresow ( wieś Brzozowo). Wtedy to, właściciele wszystkich 3 części zostali opodatkowani, łącznie 9 rolników i 1 chałupnik. W 1594 roku dokonano imiennego spisu 7 rolników, w tym 3 chałupników. Spis był przechowywany w księdze kościoła w Rissnow ( Rzystnowo).

fot. Plan wioski z 1851 roku

Czytaj dalej „Jarszewko ( do 1945 roku Jassow am Haff )”

Pomnik poległych w I wojnie światowej mieszkańców wsi Burow (Burowo), osady Karlbruch ( Kałużna) oraz Franzfelde ( Przypólsko)

Pomnik usytuowany w środku wsi, tuż przy cmentarzu ewangelickim, przy drodze Mosty- Osina. Przed wojną za pomnikiem znajdował się kościół.

Współrzędne : 53.564307, 14.974742

Pomnik wykonany z granitu. Podstawa z napisami w formie prostokąta o grubości 20 cm. Na podstawie ustawiony krzyż wykonany z betonu, o wysokości 1,5 m. Na krzyżu widoczny napis:

„Sei getreu bis in den God”  – „ Bądź wierny Bogu”

fot. Autor Wojciech Janda

Czytaj dalej „Pomnik poległych w I wojnie światowej mieszkańców wsi Burow (Burowo), osady Karlbruch ( Kałużna) oraz Franzfelde ( Przypólsko)”

Żarnówko (do 1945 niem. Neu Sarnow)

Wieś zlokalizowana na zachodnim skraju Puszczy Goleniowskiej, oddalona ok. 7 km na płn.-wschód od Stepnicy, rozlokowana po zachodniej stronie drogi  numer 111 Stepnica – Wolin.

Na początku XX wieku na terenie wsi znaleziono kamienną siekierę z otworem, pochodzącą z epoki kamienia.

Wieś została założona w 1777 roku w pobliżu lasu, ówcześnie nazywanego Krausehorst. Wieś założono jako kolonię holenderską o powierzchni 847 akrów magdeburskich. Administracyjnie kolonia należała początkowo do Żarnowa.

W 1870 roku wieś posiadała 3 właścicieli, 157 mieszkańców, a powierzchnia wsi wynosiła 1042 akrów.

W latach 60-tych XIX wieku folwark jest własnością rodziny Ferno, która była właścicielem majątku w Recławiu. W 1910 roku właścicielem gruntów o powierzchni 253 h był Oscar Ferno. Już w 1928 roku właścicielem był niejaki Zander. Koło folwarku znajdowała się szkoła, po której dziś nie ma śladu, jak i po folwarku.

fot. Budynek szkoły. Widokówka z kolekcji Wojciech Janda

Czytaj dalej „Żarnówko (do 1945 niem. Neu Sarnow)”

Kościół w Żarnowie ( do 1945 Altsarnow)

Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1491 roku. Wtedy to, pastor z Żarnowa Dionizy Watermann zrezygnował ze swojej funkcji, a jego miejsce na rok zajął Joachim Benter. W roku 1492 proboszczem w Żarnowie został Henning Brendemole.

Kościół był wtedy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i nazywany był Kościołem Mariackim ( niem. Marienkirche). Była to tradycyjna nazwa kościoła miejskiego o wezwaniu maryjnym np. Narodzenia, Wniebowzięcia lub Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

fot. Plan kościoła rozebranego w 1843 r.  Rysunek mistrza, architekta Lawrentza z 1830 roku. Plan z archiwum parafialnego Altsarnow

Czytaj dalej „Kościół w Żarnowie ( do 1945 Altsarnow)”