Pomnik poległych w I wojnie światowej mieszkańców wsi Kartlewo ( do 1945 Kartlow )

W centrum wsi znajduje się pomnik. Jest on poświęcony poległym mieszkańcom wsi w czasie I Wojny Światowej. Takie pomniki stawiano swoim poległym w całej Europie, również w Polsce. Pomniki te nie tylko miały upamiętniać najbliższych poległych z danej miejscowości, ale również być bolesną pamiątką po wszystkich poległych w czasie tej wojny, niezależnie od narodowości czy też wyznania. Trzeba pamiętać, iż w czasie I WŚ poległo około 500 tysięcy Polaków, a około 900 tysięcy zostało rannych, służąc w różnych armiach zaborczych, czasami tocząc bratobójcze walki.

Czytaj dalej „Pomnik poległych w I wojnie światowej mieszkańców wsi Kartlewo ( do 1945 Kartlow )”

Kościół w Rzystnowie ( do 1945 Rissnow)

We wsi znajduje się kościół filialny p.w. św. Stanisława Kostki.

Nie wiadomo kiedy powstał pierwszy, najprawdopodobniej drewniany kościół. Wiemy na pewno, iż w 1585 roku wybudowano nową ambonę. W 1594 wybudowano wieżę z dwoma dzwonami.

W 1666 kościół gruntownie przebudowano. Powstał nowy kościół murowany o konstrukcji szachulcowej z oszalowaną wieżą, również o konstrukcji szachulcowej. W 1787 roku wieża i 1/3 część nawy zostały zniszczone. Przyczyna zniszczenia nie jest znana. Kościół szachulcowy został rozebrany i w latach 1856 – 1858 wybudowano nowy kościół, który przetrwał do dzisiejszych czasów. Powstał budynek halowy, prawostronny z chórem, otynkowany na podbudówce z kamienia polnego.  W roku 1930 przeprowadzono renowację kościoła.

fot. Plan kościoła z 1939 roku

Czytaj dalej „Kościół w Rzystnowie ( do 1945 Rissnow)”

Zabierzewo (do 1945 Sabessow)

Wieś jest położona 2 km na zachód od Przybiernowa. Należy do powiatu goleniowskiego i gminy Przybiernów.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1321 roku, kiedy to należała do katedry i biskupa w Kamieniu Pomorskim ( Cammin) . W 1364 roku biskup Johann sprzedaje wioskę komornikowi z Przybiernowa ( Pribbernow). Wieś miała 10 gospodarstw.  W 1496 roku, proboszcz katedry i kapituła W Kamieniu Pomorskim przepisuje Klausowi Köllerowi i Peterowi Steinwehr 10 gospodarstw i połowę młyna.

Czytaj dalej „Zabierzewo (do 1945 Sabessow)”

Włodzisław (do 1945 Baumgarten)

Wieś jest położona w odległości ok. 6 km na południowy-zachód od Golczewo na drodze wiodącej do Przybiernowa.

Wieś położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1438 roku, kiedy na kartach historii pojawia się Johannes Bomgarden. Od 1440 roku lenno rodu von Flemming-wymienieni Heinrich, Kurt i Joachim von Flemming (1491). W 1595 roku własność Ewalda von Flemming. W 1694/94 właściciel wsi, Adam von Flemming powiększył średniowieczny kościółek we wsi. W XVII wieku podzielona na trzy części, w XVIII na dwie części. Od 1828 roku majątek w posiadaniu Juliusa Friedricha Wilhelma von Flemming z Buka. W 1840 roku majątek w rękach majora Juliusa von Flemming z Kamienia Pomorskiego.

Czytaj dalej „Włodzisław (do 1945 Baumgarten)”

Świętoszewo (do 1945 Schwanteshagen)

Wieś leży między Łożnicą a Moraczem.

Okolice posiadłości rycerskiej Świętoszewo były zamieszkane od najdawniejszych czasów.

Wzmiankowana w 1375 roku jako lenno rodu von Kӧller. W tym czasie należała do Arnolda von Kӧller. W 1428 roku należała do Henninga von Kӧller. W 1735 roku wieś należy do Bogislausa Henninga von Kӧller . W drodze dziedziczenia około 1756 roku dobra otrzymuje Bogislav Ernst von Wedel, syn córki siostry Bogislausa Henninga von Kӧller. Po jego śmierci 08.03.1756 majątek przechodzi na jego brata, kapitana Friedericha Wilhelma von Wedel, który umiera 08.02.1764 roku.

Czytaj dalej „Świętoszewo (do 1945 Schwanteshagen)”

Rzystnowo (do 1945 Rissnow)

Wieś położona na 6 km na zachód od Przybiernowa, przy drodze łączącej Przybiernów ze Stepnicą.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1380 roku. W kronikach jej nazwa zmieniała się co kilkadziesiąt lat. W 1380 roku brzmiała Rusperssnowe, w 1443 Ruspesnow, 1469  Risbernow i Rusbesnowe, w 1539 Ruspersnow.

W latach 20-tych XX wieku prowadzono w pobliżu wioski badania archeologiczne w trakcie, których odnaleziono kamienny topór z epoki kamiennej.

W skład wioski zaliczano również okoliczne osady, przysiółki i leśniczówkę : Volwerk Elis, Forsthaus Elsenau, Ganggelbusch, Kolk, Seegraben. Co ciekawe leśniczówka Forsthaus Elsenau znajdowała się tuż koło dzisiejszego Widzieńska.

Leśniczówka Elsenau- widokówka ze zbiorów autora

Czytaj dalej „Rzystnowo (do 1945 Rissnow)”

Rokita (do 1945 Rackitt)

Wieś leży 4 km na wschód od Przybiernowa, przy linii kolejowej łączącej Szczecin ze Świnoujściem i Kamieniem Pomorskim.

Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z roku 1503. W XVI wieku należała do rodu von Kӧller– w 1510 roku własność Dietricha von Kӧller. Na początku XVIII wieku wieś podzielona na dwa majątki, jeden w rękach rodu von Plӧtz, drugi własność rodziny von Kӧller. W 1735 roku wieś należy do Bogislausa Henninga von Kӧller . W drodze dziedziczenia około 1756 roku dobra otrzymuje Bogislav Ernst von Wedel, syn córki siostry Bogislausa Henninga von Kӧller, Marie Helene von Podewils, z domu von Münchow. Po jego śmierci 08.03.1756 majątek przechodzi na jego brata, kapitana Friedericha Wilhelma von Wedel, który umiera 08.02.1764 roku.

Czytaj dalej „Rokita (do 1945 Rackitt)”

Przybiernów (do 1945 Pribbernow)

Wieś leży przy trasie S-3 łączącej Szczecin ze Świnoujściem.

W połowie XII w. zaczął się znaczący rozwój ekonomiczny tych terenów. Ówczesne wsie, w tym Przybiernów, były owalnicami z centralnie położonym kościołem. Pierwszymi właścicielami Przybiernowa i okolic prawdopodobnie była rodzina Schmeling. W 1321r. wieś należała do dóbr biskupich. W roku 1363 biskup Kamieński Jan odstąpił majątek Kapitule Kamieńskiej. Kapituła oddała dobra golczewskie i Przybiernów w zarządzanie wójtowi Bertoldowi Bendlein (1364r.).

fot. Zdjęcie lotnicze z lat 30-tych XX w. Widokówka z kolekcji Wojciech Janda

Czytaj dalej „Przybiernów (do 1945 Pribbernow)”