Łąka ( do 1945 Lanke )

Wieś położona przy drodze krajowej nr.111 ze Stepnicy do Wolina.

Nazwa miejscowości Lanke pochodzi od miejsca położenia i języka kaszubskiego – słowo Łǫki lub też języka wendyjskiego- słowo Lǫka, lanke czyli po prostu łąka. Wychodzi na to, iż przez wszystkie wieki utrzymywała się słowiańska nazwa wsi, aż do dnia dzisiejszego.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1394 roku, kiedy to Bogusław VIII, potwierdził sprzedaż 2/3 wsi przez Lüdeke von Massow na rzecz klasztoru w Wolinie. Warcisław VII – który współrządził z Bogusławem VIII- przekazuje klasztorowi majątek Sarnow ( Żarnowo) i Lanke ( Łąka) wraz ze wszystkimi przynależnościami, gdyż należały one do Ludolfa von Massow, nie naruszając jednak praw, jakie przysługują von Muckerwitz i Konradowi von Zastrow oraz ich spadkobiercom do swoich kawałków lenna.

Łąka – plan z 1823 roku

Czytaj dalej „Łąka ( do 1945 Lanke )”