Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Stawno (do 1945 Stevenhagen)

Wieś jest położona, przy drodze prowadzącej z Goleniowa do Klinisk jadąc w kierunku Stargardu Szczecińskiego. Najstarsze ślady osadnictwa na terenie wsi sięgają neolitu. Znaleziska archeologiczne pozwalają przypuszczać, że istniała tutaj osada kultury ceramiki sznurowej. Późniejsze znaleziska, m.in. cmentarzyska popielnicowe, świadczą o istnieniu tutaj osady kultury łużyckiej.  Stawno zostaje założone w wieku XVIII, na wykarczowanych byłych […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Rurzyca ( do 1945 Rörchen,Klein – Sophienthal,Gross – Sophienthal )

Wieś leży na zachód od drogi ekspresowej S3, przy drodze Goleniów – Kliniska, na skraju Puszczy Goleniowskiej. Wieś utworzona w 1975 r. z domów wsi Rurzyca (Rörchen), Dobroszyn (dawniej Klein – Sophienthal) i Warcisławiec (dawniej Gross – Sophienthal).  Historia trzech pierwszych wsi jest podobna. Jedynie historia Rurzycy sięga czasów odleglejszych, gdyż osadnictwo na tych ziemiach […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Podańsko (do 1945 Puddenzig)

Miejscowość leży 1 km na południe od Goleniowa, przy drodze prowadzącej do Stargardu, nieopodal przepływa rzeka Wiśniówka, prawy dopływ Iny. Najstarsze osadnictwo na terenie Podańska miało miejsce w młodszej epoce kamienia neolit i epoce brązu (kultura łużycka), o czym świadczą przedwojenne znaleziska na polach i na dawnym cmentarzysku, następny duży rozwój osadniczy zanotowano w czasach […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Niewiadowo ( do 1945 Harmsdorf )

Wieś leży przy drodze z Żółwiej Błoci do Łożnicy, ok. 12 km na północny wschód od Goleniowa, na Równinie Goleniowskiej, w sercu Puszczy Goleniowskiej, nad rzeką Gowienicą, wzdłuż jej doliny. Po raz pierwszy Niewiadowo jest wymieniane w dokumentach w roku 1580 jako lenno Bodzęcina. Spis wsi zależnych od Bodzęcina w roku 1595 wymienia Niewiadowo jako […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Mosty ( do 1945 Speck )

Wieś położona jest przy drodze nr 113 łączącej Goleniów z Maszewem. Początki osadnictwa w tym rejonie datowane są na 2000 lat p.n.e. co potwierdzone jest pojedynczymi znaleziskami sztyletów krzemiennych, grotów strzał i drobnych ułamków naczyń, które były charakterystyczne dla ludności epoki sznurkowej. Znaleziono również na tym terenie cmentarzysko z czasów kultury lateńskiej oraz osady ze […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Miękowo ( do 1945 roku Münchendorf )

Miękowo leży przy drodze ekspresowej S3 stanowiącej jego obwodnicę, 5 km na północ od Goleniowa, na niewielkim obszarze niezadrzewionym, wśród lasów Puszczy Goleniowskiej. Osadnictwo na terenie Miękowa rozpoczęło się w młodszej epoce kamienia. Przypuszczenia te są potwierdzone znaleziskami osad kultury pucharów lejkowatych i ceramiki sznurowej. W XIII wieku wieś pojawiła się w dokumencie mówiącym o […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Marszewo ( do 1945 roku Marsdorf )

Marszewo jest położone około 3 km na wschód od Goleniowa. Pierwsze ślady osadnictwa na w tym rejonie są datowane na 2000 r. p.n.e. Należały one do kultury sznurkowej. Znaleziono również ślady osadnictwa z okresu lateńskiego ( 400 r.p.n.e ). Ślady te świadczą o ciągłości osadnictwa w tym miejscu. W roku 1314 pojawiła się pierwsza wzmianka […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Łaniewo ( do 1945 Lagenhals )

Łaniewo to wieś  położona na skraju Doliny Dolnej Odry i Równiny Goleniowskiej (Puszczy Goleniowskiej) ,odległa od Goleniowa o około 6 km . Najstarsze ślady osadnictwa sięgają neolitu. Znaleziska świadczą o obecności na tych ziemiach grup osadniczych ludzi kultur ceramiki dołkowo-grzebykowej i ceramiki sznurowej. Od XIII do XIX w. obszar ten podlegał miastu Goleniów. Pierwsza wzmianka […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Łozienica ( do 1945 roku Neuhof bei Gollnow )

Łozienica  leży na skraju Puszczy Goleniowskiej, około 4 km na zachód od Goleniowa ,przy drodze w kierunku Lubczyny i niedaleko od drogi ekspresowej S-3.        Wieś powstała ona na osuszonych terenach podmokłych. Obszar, na którym powstała wieś, należał od XIV w. do posiadłości wiejskich Goleniowa. Był to teren podmokły, bagienny, o czym świadczy nazwa niemiecka […]

Kategorie
Gmina Goleniów Historia miejscowości Powiat goleniowski

Lubczyna ( do 1945 Lubzin )

Lubczyna jest wsią sołecką położoną 10 kilometrów na zachód od Goleniowa. Wieś leży nad jeziorem Dąbie w Dolinie Dolnej Odry. Pierwsze osadnictwo na tym terenie pojawiło się już w epoce ceramiki sznurkowej co potwierdzają liczne znaleziska z tego okresu. Znajdywano tutaj również pojedyncze znaleziska kultury łużyckiej przypadające na epokę brązu jak i szklane paciorki z […]