Kategorie
Gmina Nowogard Historia miejscowości Powiat goleniowski

Konarzewo (do 1945 Kniepkof )

Wieś leży ok. 10 km na północny wschód od Nowogardu.

W XV wieku Konarzewo, Jarchlino i Kulice przeszły w posiadanie rodu Dewitz z Dobrej Nowogardzkiej i taki stan trwał przez około 400 lat do roku 1726. Później Konarzewo było w posiadaniu rodziny Bismarcków w okresie od 1726 do 1945 roku. Pierwszym z rodu właścicielem był major August Fryderyk von Bismarck ze staromarchijskiego Schönhausen. Służył on w garnizonie znajdującym się w Goleniowie przy sławnych wówczas dragonach Ausbach-Bayreuth. Przez ślub i spadek stał się właścicielem Konarzewa, Jarchlina i Kulic. Nie cieszył się długo posiadłością, zginął bowiem w bitwie pod Czesławiem w 1742 roku. Jego syn Karol Aleksander odziedziczył Schönhausen, drugi syn odziedziczył dobra pomorskie. Karol Aleksander z Schönhausen był dziadkiem Otto von Bismarcka.

Ojciec Kanclerza odziedziczył posiadłość pomorską po swoim kuzynie w roku 1816 i przeniósł się ze starej Marchii do Konarzewa. Dwór był wówczas skromnym budynkiem z ryglówki zamieszkałym od lat przez wiele rodzin pomorskich i marchijskich.

Otto von Bismarck przyszły premier Prus i pierwszy niemiecki Kanclerz, spędza w Konarzewie dzieciństwo (1816-1821). W wieku 7 lat trafia do Berlina do elitarnej szkoły z internatem. Do Konarzewa powraca mając 24 lata, aby zarządzać majątkiem (1839-1846), co czynił najpierw wspólnie ze starszym bratem Bernardem a potem samodzielnie. Tu dojrzał i poznał ludzi, którzy otworzyli mu drogę do kariery. Wy­dzier­ża­wił Konarzewo w roku 1846 i stąd wyruszył, aby aktywnie uprawiać politykę. Odziedziczony po ojcu majątek składający się z ziem wokół Konarzewa i Jarchlina sprzedaje bratankowi Filipowi w roku 1868. Ostatnimi właścicielami z rodu byli bracia Klaus von Bismarck (1912-1997) i Philipp von Bismarck (1913-2006) synowie Gottfrieda von Bismarck (1881–1928). Po przedwczesnej śmierci ojca Klaus odziedziczył Konarzewo i Jarchlino, Philipp zaś Kulice.

W okresie II wojny światowej Klaus jako zmobilizowany oficer rezerwy służy przez całą wojnę w 32 dywizji piechoty w Wermachcie. Podobny los spotyka Philippa, z tym, że jako oficer sztabu generalnego znajduje się w kręgu generała Henninga von Tresckow i dołącza do grupy oficerów spiskujących przeciwko Hitlerowi. Koniec wojny spotyka braci w zachodniej strefie okupacyjnej, gdzie pozostają na stałe.

W 1908 niemiecka nazwa miejscowości Kniephof posłużyła do nazwania ulicy w berlińskiej dzielnicy Steglitz – Kniephofstraße.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej posiadłość w Konarzewie została znacjonalizowana. Dwór służył do celów mieszkalnych i biurowych pracownikom państwowego gospodarstwa rolnego. Po przełomie politycznym w 1989 dwór i park przeszedł w zasoby „Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa”. Obecni właściciele Konarzewa nabyli nieruchomość w drodze przetargu w połowie lat 90-tych XX wieku.

Mapa Konarzewa przed 1945 rokiem

Źródło:www.kniedhof-konarzew.pl,www.wikipedia,własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *