Kategorie
Gmina Maszewo Historia miejscowości Powiat goleniowski

Rożnowo Nowogardzkie ( do 1945 Rosenow )

Rożnowo położone jest ok. 6 km na zachód od Maszewa, przy drodze nr 141.

Wieś powstała w średniowieczu, dokładnej daty lokacji na podstawie dostępnych źródeł nie da się ustalić. W każdym razie już w końcu XV w. była to wieś kościelna, parafialna. Jako właścicieli części Rożnowa wymienia się rody Bork, Dewitz Mildenitz, Petersdorf, a w ostatniej ćwierci XVI w. – von Eberstein. Od XVII w. panowie lenni nie są już wzmiankowani, a wieś uzyskuje typowo chłopski charakter. W 1872 r. było tu 17 zagród chłopskich, 4 zagrodnicze oraz 6 chałupników. Ponieważ ówczesna liczba mieszkańców wynosiła 420 osób – znaczna ich część musiała być zatrudniona poza rolnictwem. Budynków mieszkalnych było 58 (w tym 3 rzemieślnicze), ponadto zagroda pastora oraz dom zakrystiana, pełniący też funkcję szkoły. W latach 30. XX w. liczba budynków mieszkalnych wynosiła 30, gospodarczych 82.

We wsi znajduje się kościół zbudowany na początku XV wieku. Dokumenty z tego okresu wymieniają jako proboszcza Cristianusa Thele. W 1750 Rożnowo stało się samodzielną parafią protestancką wyznania ewangelicko-unijnego. W 1797 roku pożar spowodował częściowe zniszczenie kościoła. W czasie remontu zmieniono wówczas kształt okien i głównego wejścia, zamurowano wejście w ścianie południowej i wybudowano drewnianą wieżę. W czasie II wojny światowej kościół zdewastowano. W roku 1945 kościół przejęli napływający do wsi katolicy. 9 czerwca 1946 roku kościół poświęcono nadając mu wezwanie św. Antoniego. Dziś kościół jest wpisany do rejestru zabytków – nr rej. 410 z 5.12.1963 r. Teren kościoła otoczony jest kamiennym murem z bramami od północy i południa oraz furtą od zachodu. Do 1945 roku na tym terenie był cmentarz. Po wojnie usunięto nagrobki niemieckie, a teren splantowano.

fot. Organy Gruneberga znajdujące się w kościele. Mają numer 432 z roku 1901.

Przy kościele znajduje się pomnik poświęcony mieszkańcom wsi poległym w I wojnie światowej. Nazwiska poległych zostały przykryte tynkiem.

Liczba mieszkańców na przestrzeni lat:

1872 – 420 mieszkańców

1932 – 344 mieszkańców

Mapa Rożnowa Nowogardzkiego przed 1945 rokiem

Żródło: www.maszewo.pl,www.architektura.pomorza.pl,www.wetpomerania.com.pl,własne   

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *