Gąsierzyno ( do 1945 Ganserin ) – kościół protestancki

Pierwsza wzmianka o kościele w Gąsierzynie pochodzi z 1594 roku. Jest on wzmiankowany jako budynek z wieżą i dwoma dzwonami. W 1654 roku, pisano o kościele drewnianym z wieżą z iglicą od strony południowej. W 1681 roku, przebudowano wieżę. W 1713 zaczęto przebudowę kościoła w konstrukcji szachulcowej. Początkowo odnowiona wieża, została zastąpiona później dzwonnicą.

fot. Kościół i szkoła . Widokówka z kolekcji Wojciecha Jandy

W 1817 roku, mistrz budowlany Gottgetreu przedstawił rysunki architektoniczne, proponowanej budowy nowego kościoła z cegły.

fot. Rzut parteru kościoła w Gąsierzynie w skali 1:300

W 1820 roku ukończono nowy kościół przez mistrza cesielskiego Wilcke z Drewitz ( Drzewica koło Golczewa). Budowla była wzorowana na kościele, który zbudował w Döringshagen ( Wołowiec koło Nowogardu). Kościół został zniszczony podczas wielkiego pożaru wioski w roku 1877. Był to kościół w stylu gotyckim. W roku 1881 ukończono nowy kościół, który przetrwał do 1945 roku.

W kościele znajdowało się następujące wyposażenie:

Żyrandol

Wysokość żyrandola wynosiła 55 cm, wykonany był z brązu. Pierwotnie posiadał 8 ramion, lecz w roku 1939 tylko 3 ramiona. Na kuli żyrandola znajdował się orzeł z dwoma głowami, a nad nim korona. Żyrandol pochodził z 1700 roku.

Misa ofiarna

Średnica misy wynosiła 35 cm. Wykonana była z mosiądzu i była cyzelowana ( rodzaj artystycznej obróbki plastycznej metalowych rzeźb i wyrobów rzemiosła artystycznego, wykutych, odlanych, tłoczonych lub wyoblanych). Na krawędzi misy, wygrawerowane były owoce i liście. Na obręczy znajdował się grawerowany napis:

„Laft uns Gott unfern Trost und Leben Gansz willig unser opffer Geben Gott zu Ehren und der kirchen zierath schenkt dieses Christian Lang 1731″

„Niech Bóg da nam pocieszenie i życie, abyśmy chętnie składali naszą ofiarę na cześć Boga i ozdób kościoła” – przekazał Christian Lang w 1731 roku

fot. Misa z Gąsierzyna- zdjęcie z 1939 roku

Kościół przetrwał walki w okresie II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych i przekazaniu wsi pod administrację polską, kościół został zburzony, jak kilka innych w gminie Stepnica.

Przy kościele znajdował, się cmentarz ewangelicki, który po likwidacji kościoła, spotkał taki sam los. Dziś w miejscu kościoła i cmentarza stoi świetlica.

Tłumaczenie Tomasz Wetta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *