Jarszewko ( do 1945 roku Jassow am Haff )

Wieś położona około 1,5 km od brzegów Zalewu Szczecińskiego, w Dolinie Dolnej Odry, między terenami podmokłych łąk nad zalewowych i lasów sosnowych Puszczy Goleniowskiej. Około 14 km na północny wschód od Stepnicy, na zachód od drogi prowadzącej do Wolina.

Pierwotnie podzielona na 3 udziały we własności von Flemminga . Lenno Fleminmingów podzielono na części: część A po raz pierwszy wzmiankowana w 1590 roku jako należąca do Paatzig ( wieś Piaski Wielkie). W jej skład wchodziło 3 rolników i 2 chałupników. Części B i C wzmiankowane po raz pierwszy w 1628 roku, należały do Bresow ( wieś Brzozowo). Wtedy to, właściciele wszystkich 3 części zostali opodatkowani, łącznie 9 rolników i 1 chałupnik. W 1594 roku dokonano imiennego spisu 7 rolników, w tym 3 chałupników. Spis był przechowywany w księdze kościoła w Rissnow ( Rzystnowo).

fot. Plan wioski z 1851 roku

Około roku 1800 wszystkie 3 udziały z 7 rolnikami i 4 chałupnikami, złączono w jedną część. Z gruntów oddanych w wyniku podziału gminy, utworzono majątek specjalny, który w 1870 roku liczył 816 akrów i został rozparcelowany w latach 1895/96. W 1870 roku cały majątek wsi liczył 2171 akrów, a we wsi mieszkało 256 mieszkańców. W 1939 roku znajdowało się tu 19 gospodarstw dziedzicznych i mieszkało tu 290 osób. Powierzchnia wsi wynosiła 761 ha.

 W 1939 roku wygląd wsi, różnił się znacznie od tego z około 1850 roku. Starsza, zamknięta forma dziedzińca została całkowicie zatarta. W miejscu wieży bramnej, dziedziniec od strony ulicy został ogrodzony płotem. Wszystkie budynki mieszkalne z muru pruskiego, niektóre ze słomianymi dachami, miały zwykły plan piętra z centralnym korytarzem oraz bocznymi salonami i komnatami. Tuż obok wsi znajdował się również, plac sportowy.

Na północ od wsi, przy drodze do Schinchow ( Siniechowo), znajdował się wiatrak holenderski. Został zbudowany w 1880 roku przez budowniczego młyna Hanuth z Naugard ( Nowogard). Został on wybudowany na miejscu wiatraka kozłowego, który został zbudowany około 1820 roku przy ul.Dorfstrasse i spłonął w 1879 roku. Właścicielem wiatraka holenderskiego był Berkhahn.

Obecny układ przestrzenny uległ przekształceniu w niewielką wielodrożnie. Zabudowa Jarszewka pochodzi głównie z początków XX wieku, są to budynki murowane, bez wartości zabytkowej. Folwark, podobnie jak wiatrak, został zburzony. Po obu budowlach nie ma śladów.

W 2009 roku wieś zamieszkiwało 79 osób, a w 2019 już tylko 71.

fot. Mapa Jarszewka z roku 1940

Tłumaczenie z języka niemieckiego Tomasz Wetta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *