Racimierz ( do 1945 Hermannsthal )

Wieś leży w sołectwie Żarnowo, na skraju Równiny Goleniowskiej, przy drodze krajowej nr.111 ze Stepnicy do Wolina.

Najstarsze znaleziska pochodzą z epoki kamiennej. Odnaleziono tu siekierę z diorytu oraz siekierę krzemienną. Odnaleziono również urny z nieznanego okresu.

Pierwsza pisana wzmianka o wsi, pochodzi z 1816 roku, kiedy to folwark Altsarnow, należący do Oberamtmanna Caftnera, został podzielony pomiędzy 15 osadników. Osada zajmująca 547 akrów magdeburskich, otrzymała nazwę Hermannsthal. Pozostałą część majątku, wpisano w rejestrze rycerskim w roku 1828 jako Altsarnow – Gut ( Żarnowo). Początkowo do majątku należały wsie Schminz ( Śmieć) i Neusarnow ( Żarnówko), ale później zostały rozdzielone. W 1870 roku wieś łącznie z Hammelschäferei zajmowała obszar mieszkalny o powierzchni 1957 akrów, było 81 właścicieli i 608 mieszkańców. We wsi znajdowały się dwa wiatraki.

W roku 1934, został rozebrany ostatni budynek mieszkalny z czasów założenia osady.

W 1939 roku powierzchnia wsi wynosiła 566 ha, z czego 173 ha należały do 8 gospodarstw dziedzicznych. We wsi mieszkało wtedy 522 mieszkańców.

Do wsi należały również osady: Eichholz, Hammelschäferei, Waldarbeitergehöft i Laasche.

We wsi znajdował się kościół staro luterański. Budynek kościoła, wykonany z cegły otynkowanej pochodzi z 1860 roku i stał przy ówczesnej ulicy Dorfstrasse.

fot. Plan kościoła z 1939 roku

Na wyposażeniu kościoła, znajdowała się wykonana z drewna sosnowego chrzcielnica o wysokości 115 cm. Kosz chrzcielnicy był ośmiokątny na podstawie kwadratowej ze spiralnymi wspornikami. Wg inskrypcji F.W. Adlich z Wollina, chrzcielnica została wykonana w 1848 roku.

Poza chrzcielnicą w kościele znajdowały się przybory komunijne wykonane z cyny. Kielich o wysokości 25 cm i dwie pateny o wymiarach 13 cm x 14 cm. Wszystkie przybory pochodziły z połowy XIX wieku.

Na dachu kościoła znajdował się wiatrowskaz z datą –„1860”

Dziś w budynku kościoła staro luterańskiego znajduje się sala gimnastyczna, a obok znajduje się budynek świetlicy wiejskiej.

fot. Widoczny współcześnie budynek kościoła z dobudówkami, po prawej widoczna świetlica. Fotografia Tomasz Wetta

W 2009 roku Racimierz liczył 221 mieszkańców.

Plan Racimierza z 1940 roku

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Tomasz Wetta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *