Włodzisław (do 1945 Baumgarten)

Wieś jest położona w odległości ok. 6 km na południowy-zachód od Golczewo na drodze wiodącej do Przybiernowa.

Wieś położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1438 roku, kiedy na kartach historii pojawia się Johannes Bomgarden. Od 1440 roku lenno rodu von Flemming-wymienieni Heinrich, Kurt i Joachim von Flemming (1491). W 1595 roku własność Ewalda von Flemming. W 1694/94 właściciel wsi, Adam von Flemming powiększył średniowieczny kościółek we wsi. W XVII wieku podzielona na trzy części, w XVIII na dwie części. Od 1828 roku majątek w posiadaniu Juliusa Friedricha Wilhelma von Flemming z Buka. W 1840 roku majątek w rękach majora Juliusa von Flemming z Kamienia Pomorskiego.

Rodzina von Flemming posiadała dobra do 1846 roku. W 1846 roku majątek zakupuje Christian Friedirch Hasse. W 1855 roku własność Gottlieba Hasse. Od 1855 roku własność Joachima Friedricha Tiedtke. W 1870 roku dobra obejmowały 1356 mórg ziemi. W 1879 roku majątek obejmował 347,09 ha ziemi. W tym czasie właścicielem nadal był Joachim Friedrich Tiedtke. W 1884 roku dobra należały do rodziny Struck ale już w 1892 roku majątek jest własnością rodziny von Plӧtz z Wiejkowa. W 1910 roku właścicielem dóbr był major Paul von Plӧtz z Wiejkowa a dobra liczyły 355 ha gruntów. W latach 1914-20 dobra były w posiadaniu Paula Klütz. W 1928 roku właścicielem był Dr Reinharda Leistikow a majątek liczył 374 ha gruntów. Posiadał dobra do 1945 rokiem.

W centrum wsi usytuowany jest kościół. Kościół datowany jest na 1438 rok, co może świadczyć o wcześniejszym założeniu wsi. W roku 1491powołano pierwszego proboszcza. W 1595 roku ukończono budowę wieży. W latach 1693-1694 przeprowadzono remont kościoła, wydłużono nieco nawę, odnowiono wieżę i malowidła. W roku 1697 postawiono ławy kolatorskie ufundowane przez rodzinę Flemmingów. Kolejne remonty przeprowadzano w latach 1789, 1868 i 1876.

Jest to budowla salowa wzniesiona na planie prostokąta z wieżą od zachodu. Konstrukcję ryglową posadowiono na kamienno-ceglanym fundamencie. Pionowe słupy spoczywają na drewnianej podwalnie i zwieńczone są oczepem. Rygle łączące poziomo słupy wzmacniane są dodatkowo zastrzałami. Fachy wypełniono cegłą. Okna o prostokątnym wykroju znajdują się w zasadzie tylko w elewacji północnej. Po stronie południowej małe okienka, niesymetrycznie osadzone w ścianie, wypełniają zaledwie powierzchnie pojedynczych fach. W elewacji południowej zlokalizowany jest portal wejściowy o prostych ościeżach zamkniętych łukiem półokrągłym. Wnętrze przykryte jest drewnianym stropem belkowanym i ceramicznym dachem dwuspadowym. Od strony zachodniej dobudowano wieżę o planie kwadratu i ścianach stopniowo zwężających się ku górze. Posiada ona konstrukcję szkieletową, odeskowaną, zwieńczoną ostrosłupowym hełmem. W podstawie wieży od strony zachodniej znajdują się dwudzielne drzwi prowadzące do kruchty i wnętrza kościoła.

Plac kościelny otoczony jest niskim kamiennym murem z bramką od zachodu. Zapewne był on wcześniej znacznie wyższy. Znajduje się na nim cmentarz z zachowanymi nagrobkami.

Liczba mieszkańców na przestrzeni lat:

1870 – 246 mieszkańców

1939 – 248 mieszkańców

Mapa Włodzisławia z 1929 roku

Źródło:www.rugenwalde.de,www.architektura.pomorze.pl,własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *